Neuroeducació al Blanca Dona

1. Què és per nosaltres la neuroeducació?

Algunes de les nostres idees respecte de la Neuroeducació...

I posteriorment dins del grup de treball vàrem arribar a una definició consensuada de què entenem per Neuroeducació

La neuroeducació és una part de la neurociència que estudia el cervell i els seus processos bioquímics en el procés d'Ensenyament-Aprenentatge

2. Contrastam amb experts què és la Neuroeducació i algunes idees per a l'aula

Còpia de 5 propuestas de la neurociencia para mejorar tus clases.doc

3. Què fem ja i en què volem avançar?

Ja feim moltes coses, entre altres:

 • Treball de funcions cognitives superiors com ara la reflexió, anàlisi, comparació...
 • Crear bon clima d'aula (per exemple sent propers a l'alumnat). No podem aprendre de qui no valoram.
 • Moviment, com per exemple deixar-los beure i menjar però fora de l'aula, respectam les seves necessitats i poden moure's però a un altre espai.
 • Fer aturades per respectar els temps d'atenció màxima de l'alumnat.
 • Deixar espai per expressar les emocions.
 • Adaptar-nos al punt de partida de l'alumnat (Zona de Desenvolupament Proper).
 • Començar amb alguna cosa provocadora (vídeos, dilemes...)
 • Apropar els continguts a la realitat de l'alumnat.

Però ens agradaria avançar aquestes mateixes accions i altres com ara;

 • Apropar més i millors els continguts a la realitat de l'alumnat.
 • El treball de les emocions i el clima d'aula, en especial reduir l'ansietat de l'alumnat a classe i davant de les tasques i exàmens, així com perdre la por a fer exposicions i xerrades en públic.
 • El treball de l'atenció i concentració a l'aula.
 • Incorporar l'efecte sorpresa, provocacions, incongruències per millorar l'atenció .
 • Connectar amb els interessos de l'alumnat.

I al centre deixarem...:

 • Difusió d'aquestes pràctiques i recursos (aquesta web).
 • Elaboració d'un decàleg de bones pràctiques

4. Com ho farem? Preparam una materialització a classe.

Fem Recerca

Ara ens hem de preguntar com podem materialitzar aquestes noves idees/pràctiques en les nostres classes. Per a això ara és el moment d’acudir a altres fonts (articles, companys i experts, xerrades, llibres…):

 • Llibres a disposició dels docents;
  • "Neuroeducación en el aula. De la teoría a la práctica". Jesus Carlos Guillen.
  • Neurociència per a educadors. David Bueno i Torrens.
  • "Neuroeducación: sólo se puede aprender aquello que se ama". Mora, Francisco (2013).
 • Articles, vídeos i altres recursos; Recursos i referents

Quines respostes hem trobat a la recerca?

Algunes respostes inicials que hem trobat són:

 • La importància de fer presentacions atractives i variades, així com canviar el to de veu per mantenir l'atenció.
 • Cercar l'efecte sorpresa, provocacions, incongruències per millorar l'atenció .


5. Concreció de noves pràctiques i estratègies a posar en pràctica.

Què faré i quines evidències tenim de què allò funcioni? Com i on ho faré? Quantes sessions? Quines evidències recolliré?

Per ajudar-nos a preparar aquesta estratègia podem utilitzar aquest document:

Pla d'acció de l'experimentació a l'aula


6. EXPERIMENTACIÓ DE LA NOVA PRÀCTICA

Ara tenim un espai de per poder experimentar amb tranquil·litat, després tornarem a trobar-nos.


7. VALORACIÓ GLOBAL DELS RESULTATS DE L’EXPERIMENTACIÓ

És el moment d'intercanviar percepcions, sensacions i observacions sobre l'experimentació. Què podem aportar de les nostres experiències?