DEPARTAMENT

SERVEIS SOCIOCULTURALS

I A LA COMUNITAT

Abasta un conjunt d'activitats econòmiques que s'emmarquen en l'àmbit de la intervenció social, entenent per tal, totes aquelles activitats relacionades amb les garanties dels drets individuals i col·lectius així com les activitats orientades al gaudi de l'oci de forma participativa. Inclou per tant la intervenció socioeducativa i sociocultural , intervenció socioassistencial per evitar que els qui es troben en situació de risc social per motius d'edat, discapacitat, pobresa, origen ètnic, etc., caiguen en situacions d'exclusió, intervenció socioeconòmica perquè les persones siguen capaces de desenvolupar habilitats ocupacionals i trobar ocupació, així com l'atenció a la infància.

AQUEST CURS 2017-2018 A L'IES FRANCESC RIBALTA S'IMPLANTA COM A NOVETAT A LES COMARQUES DE CASTELLÓ EL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR "PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE".