PROGRAMA PLURILINGÜE

Add Headings and they will appear in your table of contents.

OBJECTIUS

Les llengües ens acompanyen al llarg de la vida.El coneixement de llengües genera més oportunitats, obri portes de futur,millora l'ocupabilitat i enriqueix la ciutadania. El nostre centre es va convertir en centre plurilingüe en 2013. El nostre objectiu és treballar per aconseguir l'excel.lència acadèmica del nostre alumnat i també garantir el domini oral i escrit de les dues llengües oficials i el domini funcional d'una o més llengües estrangeres. Per aquest motiu varem decidir introduir l'anglés com a llengua vehicular d'aprenentatge en algunes assignatures de manera voluntària. El programa ha donat resultats molt positius i és la nostra intenció continuar treballant per a millorar el programa.

METODOLOGIA

La metodologia CLIL és activa i pràctica. El docent facilita l'aprenentatge mitjançant ajudes visuals i guia el procés d'aprenentatge partint del nivell de competència que l'alumnat tinga. Aquest nou enfoc metodològic és inclusiu i permet que qualsevol alumne motivat per millorar el seu nivell d'anglés obtinga molt bons resultats.

OFERTA D' ASSIGNATURES EN ANGLÉS PER AL CURS 2019/20

1 ESO - Informàtica

-Economia

-Dibuix

2ESO -Dibuix

-Ciències Socials: geografia i història

-Matemàtiques

3 ESO -Tecnologia

-Ciències Socials: geografia i història