Espai Socràtic

L'Espai Socrátic de l'IES F. RIBALTA, és un espai a l'aire lliure en què l'alumnat pot arribar a conèixer una veritat (el coneixement) tal com deia Sòcrates per sí mateix, perquè l'ésser humà disposa de la capacitat racional per a això , i per tant, l'únic que necessita és que algú li oriente. Els docents es converteixen en aquests facilitadors de l'aprenentatge.

Aquest espai serà utilitzat per docents que tenen un nombre reduït d'alumnes i per això, les seves classes es presten al mètode d'aquest gran filòsof. L'alumne es convertirà en el principal protagonista dels seus aprenentatges, facilitant que "aprenguen a pensar" (aprendre a aprendre), la qual cosa augmentarà la seva motivació i interès. Es tracta doncs, d'una forma diferent d'entendre el procés educatiu.

Un espai a l'aire lliure pot facilitar aprenentatges de tot tipus: ciències, matemàtiques, habilitats de comunicació oral o escrita passant per propostes artístiques.

És cert que aquest "racó" que proposem no arriba a ser una aula a l'aire lliure en sentit estricte, ja que queda delimitat per les parets del centre, però els experts expressen els avantatges indubtables que el canvi de "escenari" produeix en els alumnes :

La naturalesa millora el rendiment acadèmic.

1 .Nombrosos estudis mostren que els estudiants aprenen més quan participen en lliçons basades en la recerca en ambients naturals. La llibertat de moviments corporals, la incorporació de tots els sentits al procés d'aprenentatge i la diversitat que ofereix un entorn natural són, sens dubte, factors que sumen.

2. L'aprenentatge a l'aire lliure promou la comunicació.

Estem en el món real! Els estudiants necessiten comunicar-se amb els altres per realitzar activitats, per organitzar-se i per prendre decisions. En no estar cada un davant del seu llibre de text ni del seu quadern, assegut perfectament a la cadira, amb els braços recolzats a taula les vies de comunicació queden obertes.

3. Les activitats basades en la naturalesa milloren el comportament dels estudiants.

"Si se sent bé, no es porta malament". Aquesta frase de Rebeca Wild ens fa pensar molt, però crec que tots hem comprovat que quan un nen es troba en un espai físic on se li permet moure el seu comportament "millora".

4. Els estudiants es motiven a aprendre quan el contingut està connectat amb la natura.

Quan l'aprenentatge té lloc en el seu propi entorn, els estudiants volen saber més, llegir i investigar per entendre el que estan observant.

5. La naturalesa ajuda els estudiants a concentrar-se, incloent-hi els estudiants amb algun dèficit d'atenció.

En sortir fora de l'aula, els estudiants estan més interessats en aprendre perquè la naturalesa és real i rellevant per a ells.

6. Els estudiants estan més sans i feliços quan ells passen temps a l'aire lliure.

Crec que és obvi: els nens que passen més temps a l'aire lliure, es mouen més, descansen la vista (no hi ha pantalles, ni lletres, ni números tot el temps).

7. Els terrenys del col·legi i prop de la natura ofereixen un meravellós escenari per a la integració curricular.

Els docents poden connectar i integren continguts de totes les matèries amb temes o qüestions del món natural. És necessària una altra mirada dels continguts escolars i de la funció de l'escola.

Reiterem que és un petit trosset de natura, però, sens dubte, interactuar amb els alumnes aquí serà molt diferent a fer-ho entre quatre parets, amb taules, cadires i llibres.

OBJECTIUS:

  • Afavorir i facilitar processos d'aprenentatge en què l'alumnat se senta feliç.
  • Aprendre a pensar (aprendre a aprendre)
  • Fomentar la reflexió, la crítica i les habilitats de comunicació a través del debat.
  • Valorar la importància de la paraula a l'hora d'escoltar les opcions de tots abans de prendre decisions.
  • Confrontar les raons.
  • Apreciar el significat i el sentit d'una cultura democràtica.
  • Reconèixer la presència de la Matemàtica en la Natura, en la Ciència, en la Tecnologia i en l'Art.
  • Desenvolupar les capacitats analítiques i d'abstracció, la intuïció i el pensament lògic i rigorós a través de l'estudi de les ciències.
  • Crear l'ambientació natural de l'aula a l'aire lliure.
  • Difondre el procés de creació Espai Socratic així com les característiques del mateix: avantatges d'aprenentatge en una aula oberta, horari de la seva utilització, grups implicats i la seva creació i utilització, etc.

El Pati

Frase important de Socrates

Escultura de Socrates