Chromebooks a l'IES Puig de Sa Font

La fita de l'IES Puig de Sa Font és assolir el desenvolupament integral de tot el nostre alumnat i per aconseguir-ho disposam d'un ampli ventall de recursos pedagògics i el potencial humà dels nostres docents. Per tal de seguir avançant i consolidar la millora educativa introduïm un element d'innovació i motivació que completa el paquet d'eines TAC que hem emprat al llarg dels darrers anys amb la incorporació de l'entorn Google Workspace. El projecte 1 x 1 suposa un canvi metodològic, on l'alumnat disposarà d'un Chromebook per a cadascú, complementant els recursos didàctics ja existents, ampliant el tractament de les competències i la motivació dels joves.

UN CANVI DE CONCEPTE


L’ordinador no substitueix, complementa.

Educarem en el currículum digital.

Ensenyam conceptes però també procediments i actituds.

Les Tic ens ajuden a treballar 4 habilitats bàsiques del món actual:

Comnicació

Col·laboració

Creativitat

Pensament crític

PER QUÈ 1 X 1?

  • Canvi metodològic cap a un ensenyament centrat en l’alumne i basat en el saber fer (competències).

  • Aprenentatge inclusiu.

  • Alumnat molt motivat front la tecnologia.

  • Famílies implicades en l’educació.

  • Millora de la comunicació entre la comunitat educativa.

  • Docents que han unificat eines de treball. Google Workspace des del 2018 disponible per a tota la comunitat educativa.

  • Gestió i suport des del centre.

  • Bona xarxa wifi.

Veure la presentació completa

Presentació Famílies 6è EP chromebooks