Informació Optatives

Fes clic al curs i podràs veure més informació de cada assignatura.

 • Alemany
 • Educació Plàstica i Visual I
 • Música
 • Alemany
 • Cultura clàssica
 • Educació Plàstica i Visual II
 • Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
 • Matemàtiques acadèmiques
 • Matemàtiques aplicades
 • Música II
 • Troncals d'opció acadèmiques:
  • Biologia
  • Economia
  • Física i química
  • Llatí
 • Troncals d'opció aplicades:
  • Ciències aplicades a l'activitat empresarial
  • Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
  • Tecnologia
 • Específiques:
  • Alemany
  • Filosofia
  • Música
  • Tecnologies de la Informació i Comunicació
  • Arts escèniques i dansa
  • Cultura científica
  • Cultura clàssica
  • Educació Plàstica i Visual
  • Una altra assignatura del grup de troncals de qualsevol opció d'ensenyament