Programa EXIT

Projecte experimental per a la millora de l'èxit escolar

DATA COMENÇAMENT: 2 d'octubre de 2023

CONTACTE:  programaexit@iesplayasanjuan.com

Horari ÈXIT 2023-24 amb professores.pdf

HORARI

Professorat ÈXIT amb correus.pdf

CONTACTE PROFESSORS