PROJECTES 2n ESO

LLOC DE RECOLLIDA I EXPOSICIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE LA TASCA FETA A PROJECTES DE 2n ESO A L'IES PAU CASESNOVES.


DURANT EL CURS ES PLANTEJARAN 3 REPTES, UN CADA AVALUACIÓ.

ES DESENVOLUPARAN UTILITZANT EL MÈTODE DE TREBALL PER PROJECTES I ELS CONTINGUTS PRINCIPALS SERAN DE LES ÀREES DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA, TECNOLOGIA I LLENGÜES.