DEURES D'ESTIU 2018 - 2019

[ all you need is web ]


Podeu trobar els deures d'estiu dins de cada nivell / assignatura

A les pàgines de les matèries optatives d'ESO i optatives específiques de 4t d'ESO pot haver-hi feina de més d'una assignatura.

El professorat del centre pot accedir a qualsevol pàgina i editar-ne el contingut afegint enllaços a altres espais ( espai personal o del departament) o bé afegir-hi el redactat de les feines / tasques o deures d'estiu que consideri oportú.

L'alumnat del centre pot accedir a totes les pàgines per veure quina feina ha de fer i esbrinar com / quan s'ha d'entregar. L'alumnat no pot modificar el contingut de les pàgines, però pot copiar i enganxar el contingut d'aquestes pàgines (pex els enunciats d'uns problemes) on cregui convenient o on el professor/a hagi demanat. També descarregar-se els fitxers adjunts.

Deures penjats

ACTUALITZATS JUNY 2019