ESO/BaTXILLERAT


PROCÉS ESCOLARITZACIÓ ESO, BATXILLERAT 2022/2023


Procés d'admissió ESO, BATXILLERAT curs 2022/2023, podeu consultar-ho a l'enllaç

Calendari del procés

La sol·licitud es presentarà, preferentment, de manera telemàtica utilitzant diversos procediments: Sistema Cl@ve; codi d'usuari del GestIB; creant un tràmit anònim.

Sistema Cl@ve / codi d'usuari del GestIB: documentació a presentar en el centre. Només s'ha de presentar si apareix documentació a presentar a l'apartat corresponent de la sol·licitud. En aquest cas haureu d’acudir al centre sol·licitat en primera opció, havent demanat cita prèvia per entregar-la en paper.

creant un tràmit anònim: En aquest tràmit (no autenticat) SEMPRE s’haurà d’imprimir, signar i entregar al centre sol·licitat en primera opció, encara que no s’hagi d’aportar documentació. Per això haureu de demanar cita. Si no ho feis no es tramitarà la vostra sol·licitud. Han de personar-se els dos progenitors, en el cas que un dels dos no pugui personar-se ha d'autoritzar a l'altre a fer aquest tràmit.

La sol·licitud també es pot presentar de manera presencial i amb cita prèvia.

Per demanar cita prèvia heu de cridar als telèfons 971226622/23.

L'assistència o cooperació tècnica per part del centre en el procés telemàtic d'admissió no implica el deure en l'assessorament jurídic o legal al sol·licitant, més enllà de l'orientació o informació general sobre el procediment. La responsabilitat en el tràmit és imputable als participants en el procés.


PROCÉS ORDINARI D'ADSCRIPCIÓ ESO/BATXILLERAT

29/04/2022 Publicació puntuació provisional procés adscripció Batxillerat curs 2022/2023

09/05/2022 Llistat definitiu procés adscripció Batxillerat curs 2022/2023

09/05/2022 Llistat definitiu 2ones opcions procés adscripció Batxillerat curs 2022/2023

29/04/2022 Publicació puntuació provisional procés adscripció ESO curs 2022/2023

09/05/2022 Llistat definitiu procés adscripció ESO curs 2022/2023

La consulta també es troba disponible a aquest enllaç amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional


PROCÉS ORDINARI D'ADMISSIÓ ESO

07/06/2022 Publicació puntuació provisional procés d'admissió ESO curs 2022/2023

La consulta també es troba disponible a aquest enllaç amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional

22/06/2022 Llistat definitiu procés admissió ESO curs 2022/2023

Llistat definitiu procés admissió ESO 2ones opcions curs 2022/2023

La consulta també es troba disponible a aquests enllaç amb la Conselleria d'Educació i Formació ProfessionalPBAU

Convocatòria PBAU 2022

L'alumnat del centre heu de seguir les instruccions d'aquest document

Calendari PBAU 2022

L'antic alumnat del centre que vulgui presentar-se a les PBAU ha de venir a la secretaria del centre del 4 al 8 d'abril (convocatòria ordinària) i del 20 al 22 de juny (convocatòria extraordinària) per formalitzar la matrícula. L'alumnat beneficiari de reducció o exempció del pagament de taxes ho ha d'acreditar presentant original i fotocòpia (a la mateixa plana) de la documentació que li dona dret a la reducció o exempció.

Aquí us deixam l'enllaç de la pàgina web de la UIB en el qual trobareu tota la informació, enllaç