Geografia-Història

(Economia)

Integrants del departament

  • Borràs Reynés, Joan - jborrasge@iesmarratxi.org
  • Coll Ferrer, Aina Maria - acollge@iesmarratxi.org
  • Garau Mesquida, Catalina - cgarauge@iesmarratxi.org
  • Maroto Espinosa, Marta - mmarotoge@iesmarratxi.org
  • Matas Riutort, Maria Antònia - mamasge@iesmarratxi.org
  • Rotger Ambrós, Catalina - crotger@iesmarratxi.org
  • Orell Azaustre, Maria Isabel- miorellge@iesmarratxi.org (Economia)