Geografia-Història

ECONOMIA


Integrants del departament

 • Maroto Espinosa, Marta - mmarotoge@iesmarratxi.org
 • Borràs Reynés, Joan - jborrasge@iesmarratxi.org
 • Coll Ferrer, Aina Maria - acollge@iesmarratxi.org
 • Garau Mesquida, Catalina - cgarauge@iesmarratxi.org
  • Professora substituta: Domenech Pons, Ana Cristina - acdomenechge@iesmarratxi.org
 • Matas Riutort, Maria Antònia - mamasge@iesmarratxi.org
 • Rotger Ambrós, Catalina - crotgerge@iesmarratxi.org
  • Professora substituta: Font Roca, Carme - cfontge@iesmarratxi.org
 • Blas Llave, Maria José- mjblasge@iesmarratxi.org (Economia)
 • Ramon, Maria- mramonge@iesmarratxi.org (Economia)