Geografia-Història

ECONOMIA


Integrants del departament

  • Maroto Espinosa, Marta - mmarotoge@iesmarratxi.org
  • Borràs Reynés, Joan - jborrasge@iesmarratxi.org
  • Coll Ferrer, Aina Maria - acollge@iesmarratxi.org
  • Garau Mesquida, Catalina - cgarauge@iesmarratxi.org
  • Matas Riutort, Maria Antònia - mamasge@iesmarratxi.org
  • Rotger Ambrós, Catalina - crotgerge@iesmarratxi.org
  • Blas Llave, Maria José- mjblasge@iesmarratxi.org (Economia)
  • Ramon, Maria- mramonge@iesmarratxi.org (Economia)