Dibuix

Integrants del departament

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT

Codis de Classrooms nous:

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual. Grup 1r ESO E. Codi de classe: xuq4zyp

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual. Grup 2n PMAR. Codi de classe: yrizqeo

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual. Grup 3r PMAR. Codi de classe: oqqjk7f

Dibuix Artístic I. Codi de classe: 4r237ea

Dibuix Artístic II. Codi de classe: g7hc2qj

Fonaments de l’art II codi de classe: 6c2xspn