Tasques a fer d'assignatures pendents

DIBUIX

1r ESO teoria

1r ESO activitats a entregar

BIO-GEO

Veure a Departaments / Biologia-Geologia

Tecnologia

3r ESO:

Tasca 1

Tasca 2

Tasca 3

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

1r ESO

2n ESO

3r ESO

Llengua i Literatura Castellana

Instruccions

Llengua Catalana

Novetat 28/04/20:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

Tasques 1r ESO

Tasques 2n ESO

Tasques 3r ESO

Novetat 9/04/20:

1r BAT Instruccions

Tasques Recuperació