Tasques a fer d'assignatures pendents

Les tasques estan penjades en format pdf i per obrir-les heu de menester el programa Acrobat Reader. Pitja aquí si no el tens.