El CIFP Pere de Son Gall (abans IES Llucmajor) promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears coordinat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears. 

CIFP Pere de Son Gall Carrer Gràcia, 73. 07620 Llucmajor.

Telèfon: 971 66 00 04  Correu: cifpperedesongall@educaib.eu