DIETES ESPECIALS

Adaptació de la Webquest creada per Mª Elena Ortega Peña


Nivell: 4t ESO

Matèria: Ciències Aplicades a l'Activitat Professional

Centre: IES J. Segrelles - Albaida

Data de l'adaptació: Febrer 2019

Adaptada per: Eduard Aparici - eaparicis@iesjsegrelles.org


Esta obra està subjecta a una LLicència de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 ES)