Programa de Millora del Rendiment i l' aprenentatge (PMAR)

Per a aquells alumnes que poden i volen obtenir el títol de graduat en ESO i que, per diferents motius, necessiten unes característiques metodològiques i organitzatives més individualitzades.

Marc legal


"Amb actitud positiva, després d'un temps t'adonaràs compte de que estàs aconseguint més amb menys esforç."


PREMISAlguns del nostres alumnes han estat premiats pel seu esforç i constància per aconseguir la titulació seguint els programes d'orientació.

" Jo sé que puc i jo vull, jo som capaç i amb esforç ho aconseguiré "