Renovació parcial Consell Escolar

El dia 5 d’octubre a les 11 se procedirà a fer el sorteig públic a l'IES dels membres que formaran la Junta Electoral per a la renovació parcial del Consell Escolar.

La composició de la Junta consta de:

  • La directora.
  • 1 professor/a.
  • 1 pare o mare.
  • 1 alumne/a.
  • 1 PAS.

A partir de la constitució de la Junta es penjarà a la web el calendari de tot el procés de renovació.


Atentament,

L'Equip Directiu