Nou currículum Estudis professionals de Música

Ha sortit publicat el Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.

(pàg. 21 del document) Alumnes que cursen simultàniament segon de batxillerat i el curs cinquè o el sisè dels ensenyaments professionals de Música o Dansa.

"Els alumnes que cursen simultàniament el segon curs de batxillerat i el cinquè curs o el sisè dels ensenyaments professionals de Música o Dansa han de cursar dues matèries de la seva elecció del bloc d'assignatures específiques, independentment de la modalitat de batxillerat que estiguin cursant."

En què afecta a l'alumnat de música?

Podeu sol·licitar un canvi de l'assignatura Història de la Filosofia per Història de la Música.

  • Si estau cursant 5è de professional la tendreu pendent de convalidació fins que us avaluïn al conservatori.
  • Si estau cursant 6è de professional la tendreu convalidada, una vegada que s'hagi comprovat l'expedient del conservatori.

En què afecta a l'alumnat de dansa?

Si voleu canviar la vostra matrícula de l'assignatura Història de la filosofia per una altra específica, ho podeu fer, però l'haureu de cursar a distància (hem de consultar si encara accepten matrícules).

Per a tramitar el canvi de matrícula, demanau una instància a la secretaria del centre i una vegada emplenada i signada, l'entregau a la cap d'estudis.

Per tant, els alumnes que són a nivells inferiors de 5è al Conservatori no es veuen afectats per aquest nou decret i hauran de continuar cursant Història de la Filosofia (a excepció de la modalitat d'Arts).

Direcció.