Matrícula PBAU

Convocatòria ordinària PBAU 2019 (juny)

Pagament matrícula a UIBdigital: del 4 al 10 de juny.

Realització de les proves: dies 11, 12 i 13 de juny.

Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 19 de juny.

Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: a determinar.


Convocatòria extraordinària PBAU 2019 (juliol)

Qui fa les proves PBAU al juliol?

  • Els alumnes que no hagin aprovat batxillerat a l'avaluació ordinària i aprovin a l'avaluació extraordinària.
  • Els alumnes que no aprovin les PBAU en juny.
  • Els alumnes que vulguin pujar nota.

- El full de matrícula de PBAU extraordinària que vos han lliurat juntament amb el vostre butlletí s'ha de lliurar a secretaria emplenat i signat fins el dia 21 de juny.

- El pagament de la matrícula és del dia 2 al 8 de juliol.

- La realització de les proves són els dies 9, 10 i 11 de juliol.


Trobareu més informació en aquest enllaç.