Informació Trasllats PEI

Benvolguts alumnes i famílies,

El trasllat dels alumnes entre els dos centres PEI és un dels aspectes que està ben definit a les instruccions d’organització del programa des de la seva posada en marxa. El mecanisme de trasllat de l’alumnat necessàriament ha de cobrir totes les garanties de responsabilitat que marca la legalitat. Aquesta garantia en la custòdia s’ha de combinar amb la necessitat d’optimitzar l’agilitat als trasllats de l’alumnat PEI entre els dos centres i el temps disponible per al dinar. És per aquest motiu que el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca i l’IES Joan Maria Thomàs han acordat les següents mesures:

  1. L’alumnat de Batxillerat que compti amb l’autorització familiar corresponent podrà fer el trasllat entre els centres sense l’acompanyament de professor.
  2. L’alumnat d’ESO en cap cas podrà traslladar-se entre els centres sense acompanyament de professor tal i com dicten les instruccions del programa.
  3. Els alumnes PEI que fan trasllat al conservatori continuaran sortint de l’IES per la porta del carrer Àngel Guimerà i entraran al conservatori per la porta del carrer San Francisco de Sales.
  4. S’augmenta el nombre de professorat encarregat dels trasllats i s’han dictat noves instruccions per tal de reduir el temps en el recompte i l’espera dels grups.
  5. Tots els alumnes PEI tendran un carnet per a poder identificar-se i sortir per la porta del carrer Pablo Iglesias una vegada finalitzada la seva jornada a l’IES, si després no tenen activitat lectiva a les 14.30 al conservatori. Aquest carnet s’ha de mostrar al personal de consergeria de l’IES.
  6. Per agilitzar el dinar al conservatori s’han habilitat nous microones, taules i cadires. En l’actualitat hi ha disponibles 3 microones.

Totes aquestes mesures van dirigides a la millora del trasllat i de la disponibilitat del temps de dinar dels alumnes PEI. L’efectivitat d’aquestes mesures serà major amb la col·laboració de tots els membres de la comunitat PEI. Es demana als alumnes puntualitat i responsabilitat en el seguiment de les indicacions del professorat i d’aquestes instruccions. La comissió de Seguiment PEI en farà una valoració trimestralment i informarà al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.


Comissió de Seguiment PEI.