Tràmits

Instruccions per sol·licitar el títol de Batxillerat

1. Imprimiu i emplenau la sol·licitud.

2. Feis el pagament, a través d'aquest enllaç.

  • A Seleccionau Organisme marcau Conselleria d'Educació i Universitat.
  • Després marcau Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats.
  • A continuació triau una de les tres opcions (Exempcions, Bonificació del 50% o Taxes sense exempció ni bonificació).
  • Emplenau l'imprès 046 i feis el pagament telemàtic o a través d'una oficina bancària.

3. Lliurau tota la documentació (fotocòpia DNI, sol·licitud i resguard del pagament -model 046-) a la secretaria del centre.