Sol·licitud títol de Batxillerat

Els alumnes que han superat tot el batxiller han de realitzar el pagament del títol de Batxillerat.


TÍTOL BATXILLER: heu de realitzar el pagament de les taxes del títol de Batxiller a través dels següents enllaços i és IMPRESCINDIBLE enviar el justificant (model 046) al correu de les oficines del centre, com a màxim dia 28 de juny: administracio@iesjmthomas.eu

DOCUMENTS A APORTAR:


ENLLAÇOS: