erasmus k2PROJECTE ERASMUS:

TRAIN, WORK AND SUCCEED IN EUROPE

Projecte Erasmus KA229 de bones pràctiques.

Duració: dos anys. Des del curs 2019/2020 fins al 2021/2022.

Tema: les perspectives de formació i treball pels nostres alumnes amb els diferents països europeus.

Països participants: Alemanya, Croàcia, Portugal, Turquia i Espanya. La coordinació és del centre d'educació secundària FOSBOS de Schwandorf

Es faran cinc trobades durant aquests dos cursos escolars, cadascuna a cada país participant. Està previst que els alumnes visitin empreses de nova creació, institucions juvenils i de desenvolupament de les noves tecnologies, start ups....

Els alumnes participants establiran diàlegs i discussions entre ells i també amb els representants laborals, tant institucionals com del món de l'empresa, per tal d'informar-se i aprendre noves possibilitats, a més a més de fer-se escoltar i compartir els seus dubtes i inquietuds.

Considerem que això és molt important per tal d'arribar a una millor col·laboració entre el món educatiu i el món laboral real.

Desprès tota aquesta informació apresa serà resumida i recollida a la web Erasmus del centre i la web del projecte, per tal de fer una tasca efectiva de disseminació.

El projecte "Train, work and suceed in Europe" està cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut d'aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva de l'IES Joan Maria Thomàs i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE ) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.