Què és el PEI?

Què és el PEI?

PEI és un programa d’estudis integrats entre l’IES Joan Maria Thomàs de Palma i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Permet cursar ESO o qualsevol modalitat de batxillerat alhora que els ensenyaments professionals del Conservatori.

Qui, quan i com ho pot sol·licitar?

Està destinat a l'alumnat matriculat a qualsevol curs d’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS del Conservatori de Música i Dansa.

Si se sol·licita per primera vegada

Per entrar al PEI, l’alumnat que ha de canviar d'etapa haurà de presentar doble sol·licitud en els terminis establerts:

  • Sol·licitud al seu centre adscrit com a estudis ordinaris, a més també podrà presentar sol·licitud d'admissió al centre que sigui del seu interès dins el període del procés d'admissió, tenint en compte que quedarà escolaritzat al centre adjudicat en la fase ordinària del procés d'admissió en cas que no superi la prova d'accés o, superant-la, no obtingui plaça al conservatori.
  • Annex 2 del PEI a l'IES Joan Maria Thomàs com a programa PEI.

Per sol·licitar entrar al programa PEI pel curs 2020-21 a l'IES Joan M. Thomàs s'ha d'emplenar correctament i enviar l'Annex 2 al correu electrònic pei@iesjmthomas.eu dins els terminis que s'indiquen a continuació:

Terminis de sol·licitud pel curs 2020-21.

 • Alumnes que durant el curs 2019-20 estaven matriculats als ensenyaments professionals al conservatori PEI.
  • Enviar mail amb Annex 2 emplenat de l'1 al 12 de juny.
 • Alumnes que durant el curs 2019-20 NO estaven matriculats als ensenyaments professionals al conservatori PEI.
  • Enviar mail amb Annex 2 emplenat del 8 al 17 de juny.

Publicació de llistats

 • 19 de juny: Llistat provisional de sol·licitants PEI (publicació a les webs dels centres).
 • 19 al 23 de juny: Presentació de reclamacions sobre el llistat provisional.
 • 24 de juny: Llistat definitiu de sol·licitants PEI (publicació a les webs del centres).
 • 26 de juny: Llistat dels alumnes que han cursat ensenyaments professionals durant el curs 2019-20 i han obtingut plaça al programa PEI.
 • Pendent de confirmació dates dels pels alumnes que estan pendents de trasllat d'expedient o prova d'accés.

Per a més informació podeu consultar les darreres intruccions publicades al BOIB.

Continuïtat dins el PEI

Per defecte, tot l’alumnat segueix dins el programa PEI, fins i tot, si han acabat els estudis professionals de música o dansa.

Sortida del PEI

La sortida del programa és immediata quan un/una alumne/a es dóna de baixa al Conservatori o sol·licita la baixa del programa PEI. Si aquest fet succeeix a mitjan curs, l’IES Joan Maria Thomàs assegura una plaça a l’alumne als estudis ordinaris del seu centre.

Avantatges del PEI

 • L’alumnat PEI forma part d’un mateix grup classe dins el centre.
 • A l’IES tenen els horaris de tal forma que acaben tots alhora i després són acompanyats al Conservatori per un professor.
 • Al Conservatori tenen un horari especial per a les seves classes i són els primers en elegir les hores individuals.
 • La coordinació dels dos centres permet que aquests alumnes puguin cursar els dos estudis amb uns horaris compactes i gaudir de més temps lliure per a l’oci.

Horari

PEI Música

L’horari general a l’IES és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana. Exceptuant 2n d’ESO, un dia a la setmana, acaben a les 15h, i 4t d’ESO, un dia a la setmana, acaben a les 14h. Aquest dia, que tenen més hores a l’IES, està coordinat amb l’horari del Conservatori i no tenen classes col·lectives.

PEI Dansa

Si cursen 1r o 2n de Professional de Dansa, l’horari a l’IES és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana.

A partir de 3r de Professional de Dansa, les classes a l’IES estan dividides en dos intervals: de 8.00 a 10.45 i de 16.30 a 18.30 o 19.30 (segons el dia i nivell a l’IES).


Per a més informació adreçau-vos a compei@iesjmthomas.eu