Llistes i matrícula Alumnat nou PEI 19/20

Alumnes que han cursat estudis professionals al conservatori el curs 18/19 i ja hagin formalitzat la matrícula 19/20 al Conservatori:

   • Publicació llista d'admesos PEI a l'IES Joan Maria Thomàs el 5 de juliol.
   • Matrícula a l'IES 8 i 9 de juliol.

alumnes que han obtingut plaça al conservatori després d'aprovar la prova d'accés i han formalitzat la matrícula 19/20 al conservatori.

   • Publicació llista d'admesos PEI a l'IES Joan Maria Thomàs el 19 de juliol.
   • Matrícula a l'IES 22 i 23 de juliol.