Reutilització de llibres

Adhesió al Programa de Reutilització de llibres

per a ESO

Informació completa del PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ I HORARI D'ENTREGA I RECOLLIDA DE LLIBRES.

Tots els llibres de text de l’ESO s’inclouen al Programa de Reutilització amb una quota anual de 60€.

Els llibres o quaderns d'exercicis no entren dins el programa de reutilització.

Per adherir-se al Programa de Reutilització heu d’emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i adjuntar-hi el resguard de pagament.

El pagament s'ha de fer mitjançant una transferència al número de compte següent:

La Caixa ES27 2100 1672 1202 0005 4645

El codi de l’entitat és: 0566490 ,en cas que el demanin.