Reutilització de llibres

L’IES Joan Mª Thomàs juntament amb l’AMIPA posa a disposició dels seus alumnes el Programa de Reutilització. Aquest consisteix en la creació d’un fons de llibres de text i de material didàctic de titularitat del centre. Es nodreix mitjançant les aportacions econòmiques de les famílies i de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Totes aquelles famílies que us vulgueu adherir al programa podreu fer-ho anualment mitjançant la complementació de la butlleta d’incorporació i el pagament d’una quota de manteniment.

Això us compromet a :

- Retornar al centre, en finalitzar el curs, tots els llibres del fons que se’ls hagin entregat amb les condicions de conservació exigibles. L’alumnat ha de tenir cura dels llibres i no hi podrà escriure, esqueixar-los, aferrar-hi adhesius,.....

- En cas de deteriorament l’alumne ho ha de comunicar al tutor/a del seu curs i l’haurà d’arreglar. Si és molt greu n’haurà de comprar un altre d’igual al fons o pagar el seu valor.

- Si un llibre s’extravia, qui en fa ús, n’haurà de reposar un altre d’igual al fons.

- L’alumnat adherit al Programa que es doni de baixa al Centre ha de retornar els llibres al fons.

Aquest curs acadèmic els vostres fills/es disposaran dels llibres de text o dossiers de: Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques, Educació Física, Educació Plàstica.

ELS DIES 9 I 10 DE SETEMBRE ES PODRÀ ENTREGAR LA BUTLLETA D’INCORPORACIÓ DEGUDAMENT EMPLENADA I EL RESGUARD DEL PAGAMENT BANCARI AL HALL DEL CENTRE I SE FARÀ EL LLIURAMENT DELS LLIBRES.