Pagament matrícula

Per formalitzar definitivament la matrícula, s'haurà de fer el pagament del material escolar seguint les següents instruccions.


L'import del material escolar és de 45€ per alumne/a.

L'import per a les famílies nombroses és de 22,50€ per alumne/a.

L'import per a les famílies que travessen una situació temporal desfavorable és de 30€.

Posau-vos en contacte amb la Secretaria del centre en casos excepcionals (secretaria@iesjmthomas.eu)


MOLT IMPORTANT!

S'ha de posar el nom complet de l'alumne/a al concepte de la transferència o ingrès.

El justificant de pagament s'adjuntarà al FORMULARI de matriculació


Al caixer automàtic de la Caixa, amb el següent codi de barres i posant el nom i llinatges de l'alumne/a

Amb una trasferència al número de compte següent:

La Caixa ES27 2100 1672 1202 0005 4645

El codi de l'entitat és: 0566490, en cas que el demanin.


Fins dia 15 d'octubre es tornarà l'import en cas de baixa.