FILOSOFIA

CAP DE DEPARTAMENT:

  • PERE REURE MELIÀ (cdepfilosofia@iesjmthomas.eu)

PROFESSORAT:

  • MARIA MERCEDES DOMINGUEZ (mdominguez@iesjmthomas.eu )
  • VICTOR FERNANDEZ (vfernandez@iesjmthomas.eu)