Departaments

CAP DE DEPARTAMENT:

  • FERRAN CANO (cdepeducaciofisica@iesjmthomas.eu)

PROFESSORAT:

  • JAVIER ANDRES MUNTANER (jmuntaner@iesjmthomas.eu)
  • SACHA DE IGNACIO (sdeignacio@iesjmthomas.eu)