FPB

La Formació Professional Bàsica són estudis de dos cursos acadèmics de durada (2000 hores) destinats a persones que no han acabat l’ ESO i volen continuar els seus estudis cap a la formació professional.

A l’IES Joan Maria Thomàs l’oferta educativa de Formació Professional Bàsica és de d’Informàtica i Comunicacions, durant el curs 20/21 només es cursarà el segon curs en torn de matí (8:00 a 14:00).

Aquests estudis permetran realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, així com d’equips elèctrics i electrònics, operant amb la qualitat requerida i actuant en condicions de seguretat i de protecció ambiental amb responsabilitat e iniciativa personal.

Al següent enllaç podeu trobar més informació relacionada amb aquesta titulació.