Servei DE REPROGRAFIA

Alumnes del Centre:

Horari d’atenció:

Esplai: de 10:45 a 11:15

Preu servei:

Socis APIMA: 0,10 €/Còpia format A4

No socis APIMA: 0,12 €/Còpia format A4

Pares d’alumnes:

Horari d’atenció:

de 10:00 a 13:00

Preu servei:

Socis APIMA: 0,10 €/Còpia format A4

No socis APIMA: 0,12 €/Còpia format A4