Comissió de convivència

OBJECTIU

La Comissió de Convivència té com a objectiu millorar el clima del centre i d’aula. Entén el conflicte com una oportunitat de créixer, fomenta l’empatia, el diàleg, la mediació i els cercles restauratius.

MEMBRES

AINA VALLÈS (Coordinadora de la comissió de convivència. Departament de català)

BÀRBARA MARTORELL (Departament d’Orientació)

CATALINA BERGAS (Departament de català)

CATALINA CAPÓ (Departament d’Economia)

GLÒRIA TEJERO (Cap d’estudis. Departament de Biologia)

J. BERNAT SÁNCHEZ (Departament d’Orientació)

LAURA BESTARD (Departament Física i química)

NEUS GARCIA (Departament d’Orientació)

SERGI ATIENZA (Departament de Castellà)

ACTUACIONS

1. Pla d’acollida

Pretén potenciar el sentiment de pertinença al centre i al grup a principi de curs.

2. Convivència de centre.

Conjunt de mesures que treballen en la prevenció i resolució dels conflictes (dinàmiques de grup, cercles restauratives, mediació, prevenció de ciberassetjament).

3. Tutories individualitzades

Mesures de suport individualitzat, destinades a alumnat amb problemes conductuals o d’integració.

4. Celebració de dies internacionals

Vol aconseguir una major sensibilització de l’alumnat en temes transversals.

5. Participació en campanyes de solidaritat

La situació actual fa que aquest sigui un dels eixos bàsics del curs i pretén arribar a les famílies més vulnerables del nostre entorn.

6. Projectes en procés

Formació de mediadors i formació de cotutors. Les dues formacions tenen com a finalitat la implicació de l’alumnat en la millora de la convivència al centre.

Jornada acollida. Curs 20-21

CONTACTA AMB NOSALTRES SI VOLS COL·LABORAR O SI NECESSITES AJUDA