Comissió de convivència

OBJECTIU

La Comissió de Convivència té com a objectiu millorar el clima del centre i d’aula. Entén el conflicte com una oportunitat de créixer, fomenta l’empatia, el diàleg, la mediació i els cercles restauratius.

MEMBRES

AINA VALLÈS (Coordinadora de la Comissió de Convivència. Departament de Català)

ANA GARICANO (Departament d’Orientació)

JOAQUÍN PÉREZ (Departament d'Orientació)

LAURA BESTARD (Departament de Física i Química)

NEUS GARCÍA (Departament d’Orientació)

SERGI ATIENZA (Departament de Castellà)

ACTUACIONS

1. Pla d’acollida

Pretén potenciar el sentiment de pertinença al centre i al grup a principi de curs.

2. Convivència de centre.

Conjunt de mesures que treballen en la prevenció i resolució dels conflictes (dinàmiques de grup, cercles restauratives, mediació, prevenció de ciberassetjament).

3. Tutories individualitzades

Mesures de suport individualitzat, destinades a alumnat amb problemes conductuals o d’integració.

4. Projectes en procés

Formació de mediadors i formació de cotutors. Les dues formacions tenen com a finalitat la implicació de l’alumnat en la millora de la convivència al centre.

Jornada acollida. Curs 20-21

CONTACTA AMB NOSALTRES SI VOLS COL·LABORAR O SI NECESSITES AJUDA