Oferta educativa

ESO

1r d'ESO

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura (3h.)

  • Anglès (3h.)

  • Matemàtiques (3h.)

  • Geografia i historia (2h.)

  • Biologia i geología (2h.)

Específiques obligatòries

  • Educació física (possibilitat en anglès) (2h.)

  • Valors ètics / Religió (1h.)

Específiques

  • Educació plàstica, visual i audiovisual I (3h.)

  • Música I (3h.)

Projectes (4h.)

Tutoria (1h.)

Total hores ESO1: 30

2n d'ESO

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura (3h.)

  • Anglès (3h.)

  • Matemàtiques (4h.)

  • Geografia i història (2h.)

  • Física i química (3h.)

Específiques obligatòries

  • Educació física (2h.)

  • Valors ètics / Religió (1h.)

  • Tecnologia I (possibilitat en anglès) (2h.)

Específiques (N'han de triar 1)

  • Alemany (2h.)

  • Música II (2h.)

  • Educació plàstica, visual i audiovisual II (2h.)

Projectes (4h.)

Tutoria (1h.)

Total hores ESO2: 30

3r d'ESO

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura (3h.)

  • Anglès (3h.)

  • Geografia i historia (3h.)

  • Biologia i geologia (2h.)

  • Física i química (2h.)

  • Matemàtiques (4h.)

Específiques obligatòries

  • Educació física (possibilitat en anglès) (2h.)

  • Valors ètics / Religió (1h.)

  • Tecnologia II(Projectes) (2h.)

Específiques (N'han de triar 1)

  • Educació plàstica.visual i audiovisual II

  • Música II (2h.)

  • Alemany (2h.)

Projectes (2h.)

Tutoria (1h.)

Total hores ESO3: 30

P.M.A.R. de 3r CURS: PROGRAMA DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I DEL RENDIMENT

Àmbits:

  • Científic i matemàtic (9h.)

  • Lingüístic i social (9h.)

  • Llengües estrangeres (4h.)

  • Pràctic (4h.)

Educació física (2h.)

Religió/Valors ètics (1h.)

Tutoria (1h.)

Total hores PMAR: 30

4rt d'ESO

Ensenyaments aplicats

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura (3,5h.)

Troncals generals

  • Llengua castellana i literatura (3,5h.)

  • Anglès (3h.)

  • Geografia i historia (3h.)

  • Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats (3h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2)(3h.)

Específiques obligatòries

  • Educació física (2h.)

  • Valors ètics (possibilitat en anglès)/ Religió (1h.)

Específiques (N'han de triar 1)

Tutoria (1h.)

Total hores ESO4: 30

Ensenyaments acadèmics

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura (3,5h.)

Troncals generals

  • Llengua castellana i literatura (3,5h.)

  • Anglès (3h.)

  • Geografia i historia (3h.)

  • Matemàtiques orientades als ensenyaments academics (3h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2)(3h.)

Específiques obligatòries

  • Educació física (2h.)

  • Valors ètics (possibilitat en anglès)/ Religió (1h.)

Específiques (N'han de triar 1)

Tutoria (1h.)

Total hores ESO4: 30