Oferta educativa

Batxillerat

1r de batxillerat

Modalitat: Ciències

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura I (2,5h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura I (2,5h.)

  • Anglès I (3h.)

  • Filosofia (3h.)

  • Matemàtiques I (4h.)


Específica obligatòria (2h.)

  • Educació física (2h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2)


Específiques 4h (N'han de triar 1)

Específiques 2h (N'han de triar 1)

  • Alemany I (2h.)

  • Cultura científica (2h.)

  • Tecnologia de la informació i comunicació I (2h.)

  • Religió (2h.)

  • Llenguatge i pràctica musicals (2h.)

Tutoria (1h.)

Total hores BAT1: 32

Modalitat: Humanitats i Ciències Socials

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura I (2,5h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura I (2,5h.)

  • Anglès I (3h.)

  • Filosofia (3h.)

  • Llatí I (Humanitats) (4h.)

  • Matemàtiques socials I(Socials) (4h.)

Específica obligatòria (2h.)

  • Educació física (2h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2)

Específiques 4h (N'han de triar 1)


Específiques 2h (N'han de triar 1)

Tutoria (1h.)

Total hores BAT1: 32

2n de batxillerat

Modalitat: Ciències

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura II (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura II (3h.)

  • Anglès II (3h.)

  • Història d'Espanya (3h.)

  • Matemàtiques II (4h.)

Específica obligatòria

  • Història de la filosofía (3h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2) (4h.)

  • Física

  • Biologia

  • Dibuix tècnic II

  • Química

  • Geologia

Específiques (N'han de triar 1) (4h.)

Tutoria (1h.)

Total hores BAT2: 32

Modalitat: Humanitats i Ciències Socials

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura II (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura II (3h.)

  • Anglès II (3h.)

  • Història d'Espanya (3h.)

  • Llatí II (Humanitats) (4h.)

  • Matemàtiques socials I(Socials) (4h.)

Específica obligatòria

  • Història de la filosofía (3h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2) (4h.)

Específiques (N'han de triar 1) (4h.)

Tutoria (1h.)

Total hores BAT2: 32