Beques i ajudes

curs 19-20

CONVOCATÒRIA BEQUES GENERALS 2019/2020

Us informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les beques de caràcter general per estudiants que cursin estudis postobligatoris per el curs 2019-2020, convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. El termini per sol·licitar-les finalitza el dia 1 d'octubre de 2019.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d'Educació, i Formació professional: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

Els sol·licitants han de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per evitar el posterior reintegrament de l'ajuda. D'acord amb l'article 43 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d'accés o els de preparació per l'accés a la formació professional o els de les escoles oficials d'idiomes.

CONVOCATÒRIA AJUDES NEE 2019/2020

Us recordam que teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2019/2020. La convocatòria es va publicar al BOE núm. 179 de dia 27 de juliol de 2019.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Les sol·licituds s'han d'emplenar a travès d'aquesta pàgina o a travès de la seu electrònica del Ministeri:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/buscarConvocatoriasInicio.jjsp

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 26 de setembre de 2019. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.