Visita del conseller d'Educació i Universitat

El conseller d'educació i Universitat Martí March ha visitat el nostre centre.

Ha visitat les noves instal·lacions de FB de cuina i restauració