I Congrés d'innovació educativa


Professors del centre han participat al Congrés d'innovació educativa de les Illes Balears amb més de 1700 participants. Una experiència molt satisfactòria!

A més, seguim amb la formació en el centre amb el tema de Neurodidàctica, aquesta setmana ens ha visitat na Nivka Rojik. Alguns professors també han tingut l'oportunitat de seguir formant-se en Neurodidàctica amb la conferència de Jesús Guillén.