Intranet Institut Front Marítim

Hem habilitat aquesta pàgina per a gestionar tots els temes informàtics del centre, així com aquelles incidències que puguin sorgir en el desenvolupament de les vostres tasques a nivell tecnològic.

Volem fer un espai de comunicació bidireccional en el que tant els alumnes com el professorat es pugui comunicar amb nosaltres.

També disposareu de diferents eines i tutorials que us ajudaran a fer servir l'equipament del centre.