Relación de contidos nos apartados

Horarios e calendarios

Contidos
 • Horarios xerais de funcionamento do centro
 • Horario de titorías do profesorado
 • Horario de grupos
 • Horario de biblioteca

Formularios

Contidos
 • Convivencia e faltas de asistencia:
  • Xustificante de faltas do alumnado
  • Conformidade para saída de alumnado BAC a primeira e última hora
  • Conformidade para abandoar o centro escolar alumnado maior de 16 anos
  • Conformidade para emprego do móbil
  • Folgas:
   • Acta de asamblea de grupo para participación en folga
   • Autorización individual de participación en folga (1º e 2º ESO)
 • Matrícula e oferta educativa:
  • Solicitude de cambio de matrícula
  • Solicitude de renuncia de módulos pendentes
 • Actividades extraescolares:
  • Formulario de autorización dos responsables dos alumnos a participar nas actividades
 • Solicitude titulo ESO/BACH/Ciclos
 • Modelo de declaración responsable das familias para protocolo Covid-19:
  • Alumnado menor de idade
  • Alumnado maior de idade
 • Autorización contas @iesdavinarey.org
 • Autorización publicación das imaxes dos alumnos
 • Autorización saídas contorna do centro en Educación Física
 • Enquisa recursos TIC
 • Compromiso de presentación ás probas de nivel lingúístico

Convivencia e faltas

Contidos
 • Faltas de asistencia
  • Xustificante de faltas do alumnado:
   • Galego
   • Castelán
  • Prazos de envío das faltas aos responsables dos alumnos
  • Conformidade para saída de alumnado BAC a primeira e última hora
  • Folgas:
   • Acta de asamblea de grupo para participación en folga
   • Autorización individual de participación en folga (1º e 2º ESO)
 • Convivencia
  • Conformidade para emprego do móbil
  • Plan de convivencia
  • Plan de igualdade
  • Normas de organización, funcionamento e convivencia
  • Protocolo de acoso escolar
  • Protocolo de absentismo escolar

Información das materias

Contidos
 • Programacións
 • Libros de texto
 • Materias por curso
 • Criterios de promoción e titulación

Anuncios

Actividades