Horarios xerais

Horarios de atención ao público

Horarios lectivos

Ocupación do centro

De 8:45 a 23:00

Apertura

Mañás: de 8:45 a 14:30

Tardes: de 16:00 a 23:00

Oficiñas administrativas

Mañás: de 9:00 a 14:00

Horario de verán

Xuño (rematadas as clases):

Mañás: de 9:00 a 14:00

Xullo

Mañás: de 10:00 a 13:00

Agosto

Gardas localizadas: de 10:00 a 13:00

ESO, Bacharelato, FP Básica

Mañás: de 8:45 a 14:15

Recreo: de 11:15 a 11:45

Tardes: mércores de 16:00 a 17:40

Ciclos medios e superiores diurnos

Ciclos de mañá: de 8:45 a 14:15

Recreos: de 11:15 a 11:45

Tardes: 2 tardes semanais de 16:00 a 18:40

(luns, mércores e xoves; os días varían con cada ciclo)

Ciclo de tarde (CAE): de 16:00 a 23:00

Recreos: de 18:30-18:50

Ciclos nocturnos

Tarde-noite: de 16:00 a 23:00

Recreo: 18:30-18:50.

Aula Mentor

Mañás:

Tardes:

Horario de dispoñibilidade das instalacións para uso do alumnado e da comunidade educativa

Os servizos e instalacións do centro están dispoñibles para os alumnos e para o resto da comunidade educativa, para a realización de actividades organizadas que non interfiran co horario lectivo, sempre con previa solicitude e autorización da Dirección.

A Dirección autorizará o uso das instalacións solicitado por alumnos, asociacións ou organizacións despois de examinar cada solicitude.