Projectes coneixement integrat al CAP de Llevant


Aquest curs el centre engega el projecte d'innovació que va ser votat per claustre, presentat als pares, i aprovat per la Conselleria el curs passat. La intenció és donar cabuda a una forma de treballar que posi l’accent en donar més protagonisme als interessos dels alumnes, al treball de les competències bàsiques i a la connexió amb el nostre entorn..

Reunió pares PROPOSTA PIP 2018-19

Alguns dels objectius principals són:

Assajar noves formes d’atendre a la diversitat.

Impulsar l’assoliment de les competències a través de metodològies fonamentades en la interdisciplinarietat i la integració del coneixement.

Millorar l’avaluació competencial.

Afavorir l’aprenentatge significatiu, motivador, actiu.

Promoure els agrupaments flexibles, per interessos i internivell.

Integració del coneixement amb el context dels alumnes.

Afavorir la continuïtat de les propostes metodològiques de primària.

CONCRECIONS:

Els alumnes de primer i segon d'ESO dedicaran 7 hores a treballar les competències a través de projectes interdisciplinars.

Els alumnes podran escollir entre diversos projectes en funció del seus interessos.

Cada alumne realitzarà dos projectes per trimestre, acumulant-ne un total de sis per curs. (exc. pot haver-hi projectes trimestrals).

Els grups d’alumnes dels projectes aniran variant al final de cada projecte en funció de les tries realitzades.

Els grups d’alumnes dels projectes tindran les mateixes ratis que els grups-classe.

S’oferiran projectes variats, d’àmbits curriculars transversals i que exigeixen competències diferenciades.

El treball en grups cooperatius hi serà molt present.

El primer curs s’intentarà que, almenys un trimestre, es puguin fer projectes internivell.

El resultat dels projectes formarà part de la nota de les àrees que han cedit hores en un percentatge del 25% al 35%.Projectes ofertats :

Clica sobre la imatge de cada projecte si vols informació més detallada.

Aquest projecte també s'ofertarà en anglès