Documents del centre

NORMATIVA PLAGIS I ÚS DE MÒBILS
PLA D'ABSENTISME I ABANDONAMENT IES CALVIÀ 2021-2022.pdf
PGA 2021-2022.pdf
PROJECTE DE DIRECCIÓ 21-25.pdf
ROF IES CALVIÀ.pdf
PAT 2021-2022.docx.pdf
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC)
PLA D_ACTUACIÓ LINGÜÍSTICA 2020-2021.pdf
PEC 2020 PADIE.pdf
POLÍTICA DE QUALITAT.pdf
PLA DE CONTINGÈNCIA 2021-2022
PLEC DEL PROFESSORAT 2021-22.pdf
EDEMIND 2021-22.pdf
PLA D'IGUALTAT - IES CALVIÀ 2021-2022.pdf
EDEMIND 2021-22.pdf
PLA D'IGUALTAT - IES CALVIÀ 2021-2022.pdf
Protocol bullying.pdf
Protocol absentisme.pdf
Protocol risc autolític.pdf