Ajudes i beques

> Ajudes inici de curs Ajuntament de calvià 23-24     

30 de maig - 30 de juny    +info

>  BECalvià Ajudes  a estudis postobligatoris FP (bàsica, GM i GS) i 2n batxillerat 22-23 1 -21 de juny +Info 

> BECalvià Formació Professional 22-23 1 -21 de juny  + Info

> Ajudes per a l'alumnat amb necessitats de suport educatiu 22-23 19 maig - 30  setembre  +Info

> Programa de préstec Chromebooks 22-23 +Info