EPVA II


El contingut d'aquesta pàgina fa referència a les tasques de recuperació de setembre que han de lliurar els alumnes que no han aprovat totes o algunes de les avaluacions de la matèria Educació plàstica visual i audiovisual.

Adjunt al teu butlletí de notes hi trobaràs un full on s'especifica quins són els treballs que has de lliurar.