EPVA

  1. Poesia Visual
  2. Lletres volum. Dissenya el teu nom
  3. Disseny abecedari
  4. Llenguatges Visuals
  5. Textures gràfiques
  6. Foto 1/2 + llapis color 1/2
  7. Foto 1/2 + textures 1/2
  8. Casa dels somnis

9. Treballs CREATIUS

10. Disseny i interpretació visual d'un text

11. Conceptes de còncau i convex

12. Concurs de disseny d'un personatge d'animació per reforçar conceptes de còncau i convex

13. Classificació dels triangles

14. Mediatriu- Punt circumcentre

15. Exercici. Troba els circumcentres de 4 triangles

16. Realitza una circumferència que passi per 3 punts no alineats

17. Dibuix per coordenades

18. Dibuix per coordenades 2

19. Retícula i escala natural 1:1

20. Retícula i escala d'ampliació


21. Retícula i escala de reducció

22. Bisectriu - Punt incentre

23. Cercle cromàtic

24. Treball per aplicar la teoria dels colors (càlids i freds)