Col·laboracions a les ràdios de Menorca

Col·laboració en el programa AL DIA MENORCA     IB3 Ràdio Menorca, el dia mundial de la ràdio. 

FASES

La ràdio del centre D'ona en ona ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació de l'alumnat, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilitza les tasques de redacció dels alumnes. La ràdio resulta un estímul per millorar l’expressió oral i escrita, potenciant el desenvolupament d’activitats que desperten l’interés cultural i formatiu, la responsabilitat i la participació en un mitjà de comunicació força motivador que potencia la cohesió social, el treball en equip i l’actitud cooperativa de l'alumnat. 

REDACCIÓ

ENREGISTRAMENT

TÈCNICS


PROGRAMES ALUMNAT 4t

CURS 2022/23

CURS 2021/22