Wie?

De ouderraad

Wie zijn wij ?

De ouderraad is een groep van meer dan 20 enthousiaste mama’s en papa’s, die van de school een leukere, mooiere, veiligere, … omgeving willen maken. Op 16 september 2015 is er een open vergadering van de ouderraad. Alle ouders die eens een kijkje willen nemen, zijn daarop welkom! Achteraf kan je dan beslissen of je je al dan niet in de ouderraad wil engageren.

We komen vijf keer per jaar samen om een tweetal uurtjes te vergaderen. Als ouder ontvang je een verslag van die vergadering via de school. Voor elke klas is een verantwoordelijke van de ouderraad aangesteld. Heb je dus vragen, problemen of opmerkingen, dan kan je daarmee terecht bij je klasverantwoordelijke. De klasverantwoordelijke vind je op deze website onder ‘Klasinfo’.

Voor het schooljaar 2017-2018 bestaat de ouderraad uit volgende personen:

  • Voorzitter: Katia Moreno
  • Ondervoorzitter: David De Winne
  • Penningmeester: Isabelle Vandenbroucke
  • Secretaris: Sofie Van de Velde
  • PR verantwoordelijke: Katia Moreno
  • Materiaalmeester: Carolien Wicke

Overige enthousiaste leden: Ryckebusch Sofie , Carolien Wicke, Debby De Plus, Gerald Van Laere, Heleen Ampe, Kristof Steyvers, Al Kammouni Karima, Tessa Wauman, Valerie De Clercq, Veerle Vervaet, Veronique De Wulf, Sofie Vande Velde, Lieve Van Der Sijpt, Kelly Huybrechts, Annelies Aerts, Marijke Van Slycken, Vincent Van Polfliet, Leen De Wulf, Julie Van den Broeck, Amy