Wie?

De ouderraad

Wie zijn wij ?

De ouderraad is een groep van meer dan 20 enthousiaste mama’s en papa’s, die van de school een leukere, mooiere, veiligere, … omgeving willen maken. Op 16 september 2015 is er een open vergadering van de ouderraad. Alle ouders die eens een kijkje willen nemen, zijn daarop welkom! Achteraf kan je dan beslissen of je je al dan niet in de ouderraad wil engageren.

We komen vijf keer per jaar samen om een tweetal uurtjes te vergaderen. Als ouder ontvang je een verslag van die vergadering via de school. Voor elke klas is een verantwoordelijke van de ouderraad aangesteld. Heb je dus vragen, problemen of opmerkingen, dan kan je daarmee terecht bij je klasverantwoordelijke. De klasverantwoordelijke vind je op deze website onder ‘Klasinfo’.

Voor het schooljaar 2017-2018 bestaat de ouderraad uit volgende personen:

  • Voorzitter: Katia Moreno
  • Ondervoorzitter: David De Winne
  • Penningmeester: Isabelle Vandenbroucke
  • Secretaris: Sofie Van de Velde
  • PR verantwoordelijke: Katia Moreno
  • Materiaalmeester:

Overige enthousiaste leden: Ryckebusch Sofie , Gerald Van Laere, Kristof Steyvers, Al Kammouni Karima, Valerie De Clercq, Veronique De Wulf, Sofie Vande Velde, Kelly Huybrechts, Annelies Aerts, Marijke Van Slycken, Vincent Van Polfliet, Leen De Wulf, Julie Van den Broeck, Amy De Pauw, Pascal Wuytack