Ouderraad


De “Ouderraad” is een groep ouders die graag mee streeft naar een toegankelijke school in een aangename en stimulerende leeromgeving.

Wij willen graag fungeren als spreekbuis tussen ouders, leerkrachten en directie. De ouderraad geeft de mogelijkheid aan alle ouders om hun feedback te geven met het oog op een positieve en respectvolle schoolwerking.

Als ouderraad gaan we zeker aan de slag met de feedback over het dagelijkse reilen en zeilen in de school. Daarnaast is het ook belangrijk om te beschikken over de nodige middelen om dit te kunnen realiseren.

Daarom dat we ook af en toe activiteiten organiseren om bepaalde zaken te kunnen aankopen.

Bovendien biedt de ouderraad ook een platform om elkaar beter te leren kennen. Wie zijn al die mensen die we in de schoolgangen tegenkomen bij het wegbrengen en ophalen van onze kinderen?

Een ideale gelegenheid om dit te weten te komen is:

- deel te nemen aan de ouderraad bijeenkomsten

- een helpende hand te zijn bij de activiteiten

- deelnemen aan de activiteiten en initiatieven die doorheen het ganse jaar op touw gezet worden.

Praktisch?

Er zijn een aantal ouderraad bijeenkomsten, gespreid over het schooljaar, die worden bijgewoond door de directie en een aantal leerkrachten.

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we bij een gezellige babbel de agendapunten die door de ouderraad werd samengesteld. Er worden ideeën geopperd, activiteiten gepland en afspraken gemaakt.

Zin in meer?

Misschien bruis je van de ideeën en voorstellen. Of heb je zin gekregen om mee de handen uit de mouwen te steken. Dat kan!

Jouw ideeën of tips zijn meer dan welkom. We horen ze graag.

Bovendien kan je ook actief meewerken in de ouderraad door zoveel mogelijk de bijeenkomsten bij te wonen. Of door je vrijblijvend kandidaat te stellen om te helpen bij enkele activiteiten.

Je kan de ouderraad op verschillende manieren bereiken

- via e-mail: ouderraadveertjesplein@gmail.com

- via het aanspreken van een ouder van de ouderraad ( je kan de leden terugvinden op de website van de school via de klasinfo)

De eerste vergadering van de ouderraad zal doorgaan op donderdag 17 september om 20u.

De locatie wordt later meegedeeld.


Hopelijk tot dan!

De ouderraad