Schooluren

De school begint elke dag om 8.30 uur tot 12.05 uur.

Vanaf 13.35 uur tot 15.30 uur.

Er is elke dag voorschoolse opvang op school vanaf 7.00 uur.

Er is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naschoolse opvang tot 18.00 uur.

Op woensdag worden de kinderen opgehaald door kinderopvang Patjoepelke.

Er is op maandag, dinsdag en donderdag begeleide studie voor leerlingen vanaf het 4de leerjaar.